Współpraca między gminami Czermin i Steinhöfel

 

Fundamenty dzisiejszej współpracy położono już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zaczęła się ona nieoficjalnie w czasach, gdy istniały dwa państwa niemiecki: Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), i Republika Federalna Niemiec (BRD). W tym czasie współpracowały ze sobą dwie szkoły: Szkoła Rolnicza w Marszewie i szkoła rolnicza w Fürstenwalde (koło Steinhöfel). Dzięki tej współpracy doszło do spotkania ówczesnego dyrektora szkoły w Marszewie, Floriana Czajczyka, (później wójta gminy Czermin) i Wolfgang Funke (późniejszego burmistrza Steinhöfel). Znajomość ta z czasem przerodziła się w wielką, wieloletnią przyjaźń. I Ci właśnie dwaj wielcy przyjaciele w tajemnicy postanowili rozszerzyć zakres współpracy na inne obszary.

 

Dzięki temu, w roku 1995 samorząd gminy Czermin zaprosił przedstawicieli rady gminy Steinhӧfel. Polscy gospodarze zapoznali niemieckich gości z funkcjonowaniem samorządu i rady gminy Czermin. Niemieccy goście spotkali sie także z mieszkańcami gminy Czermin oraz mieli możliwość poznania ich warunków życia i pracy. Odwiedzili także organizacje i stowarzyszenia działające w gminie Czermin oraz omawiali ich pracę na rzecz rozwoju kultury, edukacji i rolnictwa.

Uczestnicy spotkania z obu krajów mogli omówić i porównać pracę samorządów, organizacji (np. Ochotniczej Straży Pożarnej), organizacji młodzieżowych i instytucji kulturalnych.

Do kolejnego polsko - niemieckiego spotkania doszło w roku 1997, a okazją do niego było uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły w Czerminie. To spotkanie okazało sie bardzo ważne dla dalszej współpracy. Wówczas właśnie oficjalnie zdecydowano o podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy obiema gminami. Tym razem to polscy samorządowcy zaproszeni zostali z wizytą do gminy Steinhӧfel. Podczas tej wizyty doszło do wspólnego posiedzenia polskich i niemieckich liderów społeczności lokalnych.

 

W dniu 24 listopada 1997 roku, po wymianie opinii, myśli i rzeczowej dyskusji, uroczyście podpisana została umowa o partnerstwie. Sygnatariuszami umowy byli: strona polska, reprezentowana przez Floriana Czajczyka (wójta gminy Czermin), oraz Joanna Reślińska (przewodniczący rady gminy) oraz strona niemiecka reprezentowana przez Wolfganga Funke (wówczas Biuro Dyrektora Urzędu Steinhöfel / Heinersdorf) i Gisberta Zastrow (ówczesnego Przewodniczący Rady).

Na mocy umowy obie strony miały szczególnie dbać o rozwój przyjaznych stosunków między mieszkańcami, organizacjami i stowarzyszeniami z obu wspólnot. Za najważniejsze obszary współpracy uznano edukację, kulturę, zdrowie, opiekę społeczną, kontakty młodzieżowe i rolnictwo.

 

Po podpisaniu umowy o partnerstwie w 1997 roku założenia jej od 2001 roku realizowane są bardzo aktywnie w bardzo wielu dziedzinach życia. Największe zasługi w realizacji tej współpracy mają OSP i szkoły.